Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
DISASTER PREPAREDNESS
Disaster Preparedness Taipei(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Shihzihtou 3 0.64
  Floodway -- -- --
  Bao Bridge 15 7.84
  Cyuchih 51.8 49.3 --
  Huansi Bridge -- 22.18 --
  Bitan Bridge 19 13.28
  Sioulang Bridge 9.1 2.76 --
  Dahua Bridge 18.9 9.88
  Shehou Bridge 8.5 1.4 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.86 --
  Gancheng Bridge -- 6.23 --
  Shanggueishan 65.8 57.74
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.92
  Dingnei 25.1 21.35 --
  Yuansantze 63 61.76
  Hekou -- 0.86
  Tudigongbi -- 0.54
  Taipei Bridge -- 0.43
  Intake Weir 3.5 0.24 --
  Sinhai Bridge 7.7 0.65
  Dajhih Bridge 8 0.71
  Zhongzheng Bridge 8.3 0.84
  Wudu 14.4 5.61
  Shihmenhou Pond -- 134.7
  Sanying Bridge 43.6 29.02 --
  Sansia Bridge 34.1 28.46 --
  Jieshou Bridge 47.3 43.05
  Chang-an Bridge 10.5 2.98
  Bailing Bridge 7 0.66 --
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.67
  Zhongshan Second Bridge -- 0.71
  Ganyuan Bridge 17.9 12.42 --
  Jiangbei Bridge 9.7 2.17
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.44
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Bei Tou Guo Xiao 0 1
  Bo Jia Guo Xiao 0 29.5
  Bei Zheng Guo Zhong 0 48.5
  Pi Fu 0 21.5
  Zhi Nan 0 53
  Jiu Zhuang 0 64
  Xian Ji 0 19
  Mao Kong 0 43
  Cha Chang 0 63
  Wenshan 0 32
  平等 0 1.5
  松山 0 9
  Shipai 0 0
  Guandu 0 1
  Da Hu 0 16
  Dao Xiang 0 6
  Si Shou 0 42
  Jian Tan 0 4
  Fu Zhou 0 35.5
  Jin Mian 0 7.5
  Shezi 0 0
  Dazhi 0 6
  Tianmu 0 0
  Shilin 0 0
  Neihu 0 12.5
  Xinyi 0 15
  Jiu Ru 0 64
  Yi Tsui 0 46.5
  Ming De 0 0.5
  Jing Shan 0 0.5
  Qing Tian 0 2
  Zhu Hu 0 7
  An Tai 0 10
  You Keng 0 12.5
  Jian Nan 0 8.5
  Shuang Yuan 0 3
  Zhong Zhou 0 0
  Yu Cheng 0 19
  Jian Guo 0 6
  Fu De 0 0
  Qi Yen 0 0
  Shuang Xi 0 2
  Yang Ming Kao Zhong 0 0
  Tai Ping Guo Xiao 0 6.5
  Min Sheng Guo Zhong 0 7.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 3.5
  San Xing Guo Xiao 0 23.5
  Ger Jyh Guo Zhong 0 0
  Ping Deng Guo Xiao 0 1.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 3
  Bi Hu Guo Xiao 0 10.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 35.5
  Liu Gong Guo Zhong 0 38.5
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 63
  Shi Zheng Zhong Xin 0 15.5
  Zhu Zi Hu 0 1
  Anpu 0 22
  Taipei 0 3.5
  竹子湖. 0 1.2
  臺灣大學 0 30
  文化大學 0 --
  Hu Tian Guo Xiao 0 2.5
  Da Tun Guo Xiao 0 3.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 0

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV