Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information—RainInfo
:::
RainInfo
克力金台北市雨量圖
Districts Rainfall(mm/Hr) Rainfall(mm/Day)
Shilin 0.11 7.09
Xinyi 0.25 14.42
Zhongshan 0.12 7.62
Daan 0.33 13.83
Beitou 0.19 9.77
Nangang 0.25 18.75
Songshan 0.5 10.25
Wenshan 0.07 16.79
Zhongzheng 0 12.33
Neihu 0 7.75
Wanhua 0 10
Datong 0 6.5

累積雨量圖
Rainfall Station Rainfall(mm/Hr)
Qingtian 1
Sishou 1
Jiantan 0.5
Fuzhou 0.5
jhuhu 0.5
Youkeng 0.5
Guizi 0.5
Nangang 0.5
Gongguan 0.5


  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
Taipei City My EGOV