Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
DISASTER PREPAREDNESS
Disaster Preparedness Taipei(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Hekou -- -0.93
  Tudigongbi -- -0.5 --
  Shihzihtou 3 -0.72
  Taipei Bridge -- --
  Intake Weir 3.5 0.26 --
  Sinhai Bridge 7.7 -0.07
  Dajhih Bridge 8 -0.17
  Zhongzheng Bridge 8.3 0.47
  Floodway -- -- --
  Bao Bridge 15 7.53 --
  Cyuchih 51.8 49.59 --
  Wudu 14.4 5.85
  Shihmenhou Pond -- 135.71 --
  Sanying Bridge 43.6 29.02 --
  Sansia Bridge 34.1 28.73 --
  Huansi Bridge -- 22.2 --
  Bitan Bridge 19 13.43
  Sioulang Bridge 9.1 2.88 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.94 --
  Chang-an Bridge 10.5 3.21 --
  Dahua Bridge 18.9 -- --
  Shehou Bridge 8.5 1.65
  Nanhu Grand Bridge 9.8 1.09
  Gancheng Bridge -- 7.1
  Shanggueishan 65.8 58.2
  Bailing Bridge 7 -0.14
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.39
  Zhongshan Second Bridge -- -0.3
  Ganyuan Bridge 17.9 12.43 --
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.82 --
  Jiangbei Bridge 9.7 2.63
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.08 --
  Dingnei 25.1 21.28
  Yuansantze 63 61.69
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Shuang Xi 0.5 12
  Xian Ji 0.5 6
  Zhu Hu 0 26
  An Tai 0 8
  You Keng 0 24
  Da Hu 0 11.5
  平等 0 21.5
  Cha Chang 0 27.5
  Zhi Nan 0 7
  Jiu Zhuang 0 10.5
  Jiu Ru 0 8
  Ming De 0 11.5
  Xi Shan 0 47
  Jing Shan 0 35
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 8
  Hu Tian Guo Xiao 0 29.5
  Zhu Zi Hu 0 44
  Anpu 0 38
  Taipei 0 5
  竹子湖. 0 45
  Ger Jyh Guo Zhong 0 19.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 0
  Zhi Shan Guo Zhong 0 6
  Bi Hu Guo Xiao 0 4
  Dong Hu Guo Xiao 0 4.5
  Liu Gong Guo Zhong 0 3.5
  臺灣大學 0 4
  Da Tun Guo Xiao 0 9.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 4.5
  Bei Tou Guo Xiao 0 4.5
  Yang Ming Kao Zhong 0 3
  Tai Ping Guo Xiao 0 5.5
  Min Sheng Guo Zhong 0 1.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 3
  San Xing Guo Xiao 0 3
  Shi Zheng Zhong Xin 0 4
  Bo Jia Guo Xiao 0 7
  Bei Zheng Guo Zhong 0 6.5
  Pi Fu 0 6
  Shuang Yuan 0 6.5
  Zhong Zhou 0 4.5
  Yu Cheng 0 0
  Jian Guo 0 2.5
  Fu De 0 2.5
  Qi Yen 0 3.5
  Qing Tian 0 65.5
  Yi Tsui 0 7
  Gui Zi 0 8
  松山 0 1.5
  Shipai 0 2.5
  Guandu 0 4.5
  大安森林 0 3.5
  Dao Xiang 0 7
  Si Shou 0 5
  Jian Tan 0 3
  Fu Zhou 0 4
  Jian Nan 0 4
  Mao Kong 0 11
  Jin Mian 0 6
  Shezi 0 4.5
  Dazhi 0 2
  Tianmu 0 7.5
  Shilin 0 5
  Neihu 0 2.5
  Xinyi 0 4
  Wenshan 0 6.5
  文化大學 -- --

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV