Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Bao Bridge 15 7.25 --
  Shihmenhou Pond -- 134.41 --
  Huansi Bridge -- 22.18
  Jieshou Bridge 47.3 42.73
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.04
  Ganyuan Bridge 17.9 12.96
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.72 --
  Taipei Bridge -- 1.57
  Dajhih Bridge 8 1.52
  Cyuchih 51.8 49.17 --
  Bitan Bridge 19 12.99 --
  Dahua Bridge 18.9 9.41
  Shanggueishan 65.8 57.53
  Zhongshan Second Bridge -- 0.09
  Hekou -- 1.56
  Intake Weir 3.5 1.74
  Floodway -- 1.27
  Wudu 14.4 4.95
  Sioulang Bridge 9.1 2.5
  Shehou Bridge 8.5 1.36
  Bailing Bridge 7 0.55
  Jiangbei Bridge 9.7 1.89
  Dingnei 25.1 20.78
  Yuansantze 63 61.5
  Tudigongbi -- 1.43
  Shihzihtou 3 1.57
  Sinhai Bridge 7.7 0.17
  Zhongzheng Bridge 8.3 1.7
  Sanying Bridge 43.6 -- --
  Sansia Bridge 34.1 28.71
  Chang-an Bridge 10.5 2.56 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.47
  Gancheng Bridge -- -- --
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.54 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Gui Zi 8.5 15
  Dao Xiang 7 13.5
  Da Tun Guo Xiao 4 8.5
  Guandu 3.5 7.5
  Bi Hu Guo Xiao 2.5 5
  Yang Ming Kao Zhong 2 4.5
  Neihu 2 4.5
  Jian Tan 2 7.5
  Tianmu 1.5 6
  Jiu Zhuang Guo Xiao 1.5 10
  Fu De 1.5 3
  Jiu Zhuang 1.5 12.5
  Jiu Ru 1.5 13
  Tao Yuan Guo Zhong 1 2
  Zhu Zi Hu 1 2
  Shilin 1 2.5
  Da Hu 1 4
  Mao Kong 1 46.5
  Qing Tian 1 5
  Jing Shan 0.5 3
  Jian Nan 0.5 9
  Si Shou 0.5 4.5
  Shipai 0.5 3
  Gongguan 0.5 2
  Bei Tou Guo Xiao 0.5 2
  Ger Jyh Guo Zhong 0.5 4
  Min Sheng Guo Zhong 0.5 2.5
  Yi Tsui 0.5 5
  Zhi Shan Guo Zhong 0.5 9
  Liu Gong Guo Zhong 0.5 3
  Bo Jia Guo Xiao 0.5 5
  Bei Zheng Guo Zhong 0 11
  Pi Fu 0 7
  Shi Zheng Zhong Xin 0 1.5
  Ming De 0 11
  Xi Shan 0 6.5
  Zhong Zhou 0 0.5
  Yu Cheng 0 2
  Jian Guo 0 2.5
  San Xing Guo Xiao 0 0.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 7.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 1.5
  Tai Ping Guo Xiao 0 0.5
  Anpu 0 3
  Taipei 0 0.5
  竹子湖. 0 2.5
  臺灣大學 0 1.5
  文化大學 0 --
  大安森林 0 0.5
  Xinyi 0 1.5
  Wenshan 0 5
  平等 0 7.5
  松山 0 1.5
  Shuang Xi 0 6.5
  Zhi Nan 0 17.5
  Zhu Hu 0 2
  An Tai 0 2.5
  You Keng 0 1
  Cha Chang 0 27.5
  Fu Zhou 0 5
  Xian Ji 0 6.5
  Jin Mian 0 7.5
  Shezi 0 1.5
  Dazhi 0 2.5
  Hu Tian Guo Xiao 0 0.5
  Zhong Zheng Qiao 0 0
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 0
  Qi Yen 0 1
  Shuang Yuan 0 0.5

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV