Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Shihzihtou 3 0.51
  Taipei Bridge -- 0.61
  Floodway -- 1.26
  Wudu 14.4 4.39 --
  Shanggueishan 65.8 56.78 --
  Zhongshan Second Bridge -- 0.61
  Ganyuan Bridge 17.9 12.59 --
  Hekou -- 0.76
  Zhongzheng Bridge 8.3 -0.52
  Cyuchih 51.8 48.15
  Sioulang Bridge 9.1 1.97
  Dahua Bridge 18.9 8.8 --
  Bailing Bridge 7 0.34
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.16 --
  Dingnei 25.1 20.41 --
  Yuansantze 63 61.17 --
  Intake Weir 3.5 0.33
  Bao Bridge 15 7.09
  Sanying Bridge 43.6 31.1
  Huansi Bridge -- 22.28 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.26 --
  Shehou Bridge 8.5 0.4 --
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.17
  Tudigongbi -- 0.42
  Sinhai Bridge 7.7 0.4
  Dajhih Bridge 8 -0.26
  Shihmenhou Pond -- 135.13
  Sansia Bridge 34.1 28.52 --
  Bitan Bridge 19 12.42 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.38 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.29
  Gancheng Bridge -- 7.59 --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.44 --
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.79 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Tai Ping Guo Xiao 0.5 2.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0.5 4
  Bei Tou Guo Xiao 0 2.5
  Yang Ming Kao Zhong 0 2
  Da Tun Guo Xiao 0 4.5
  Zhong Zheng Qiao 0 4
  Zhu Zi Hu 0 5
  Anpu 0 8
  Taipei 0 3.5
  Zhu Zi Hu 0 4.5
  Min Sheng Guo Zhong 0 2.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 2.5
  San Xing Guo Xiao 0 3
  Ger Jyh Guo Zhong 0 3.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 2.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 1
  Dong Hu Guo Xiao 0 1.5
  Liu Gong Guo Zhong 0 2
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 2.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 2
  Bo Jia Guo Xiao 0 2
  Bei Zheng Guo Zhong 0 3
  Pi Fu 0 3.5
  Shuang Yuan 0 3
  Zhong Zhou 0 3.5
  Yu Cheng 0 2
  Jian Guo 0 1.5
  Fu De 0 2
  Qi Yen 0 2
  Shuang Xi 0 1.5
  Zhi Nan 0 4
  Jiu Zhuang 0 2.5
  Jiu Ru 0 3
  Yi Tsui 0 2
  Ming De 0 1.5
  Xi Shan 0 4.5
  Jing Shan 0 4
  Qing Tian 0 5.5
  Zhu Hu 0 6
  An Tai 0 2.5
  You Keng 0 6.5
  Jian Nan 0 2
  Mao Kong 0 6
  Cha Chang 0 3.5
  Gui Zi 0 4.5
  Da Hu 0 2
  Dao Xiang 0 4.5
  Si Shou 0 3.5
  Jian Tan 0 2.5
  Fu Zhou 0 3
  Xian Ji 0 4
  Jin Mian 0 2
  Shezi 0 3.5
  Dazhi 0 2
  Shipai 0 3.5
  Tianmu 0 2.5
  Shilin 0 2.5
  Neihu 0 2.5
  Nangang 0 2
  Xinyi 0 2
  Wenshan 0 4
  平等 0 2.5
  Gongguan 0 3.5
  Guandu 0 4.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 0.5
  Hu Tian Guo Xiao 0 2

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV