Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
DISASTER PREPAREDNESS
Disaster Preparedness Taipei(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Dajhih Bridge 8 0.74
  Zhongzheng Bridge 8.3 1.66
  Cyuchih 51.8 48.48 --
  Sanying Bridge 43.6 28.99 --
  Bitan Bridge 19 12.25
  Sioulang Bridge 9.1 1.98 --
  Dahua Bridge 18.9 9.01
  Gancheng Bridge -- 6.46 --
  Shanggueishan 65.8 57.38 --
  Zhongshan Second Bridge -- 1.42
  Ganyuan Bridge 17.9 12.34
  Jiangbei Bridge 9.7 1.49
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.8 --
  Hekou -- 1.26
  Tudigongbi -- 1.12
  Shihzihtou 3 0.51
  Taipei Bridge -- 1.19 --
  Intake Weir 3.5 0.38
  Sinhai Bridge 7.7 1.6
  Floodway -- 1.26 --
  Bao Bridge 15 -- --
  Wudu 14.4 4.53 --
  Shihmenhou Pond -- 135.53
  Sansia Bridge 34.1 28.24
  Huansi Bridge -- 21.96
  Jieshou Bridge 47.3 42.41 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.43
  Shehou Bridge 8.5 1.14
  Nanhu Grand Bridge 9.8 1.02
  Bailing Bridge 7 1.41 --
  Chengmei Changshou Bridge -- 1.37
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.19 --
  Dingnei 25.1 20.5 --
  Yuansantze 63 61.2 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  You Keng 0 4
  Jian Nan 0 1.5
  Mao Kong 0 1.5
  Cha Chang 0 1.5
  Gui Zi 0 2.5
  Da Hu 0 1.5
  Dao Xiang 0 2
  Si Shou 0 1.5
  Jian Tan 0 1
  Fu Zhou 0 1.5
  Xian Ji 0 1.5
  Jin Mian 0 1
  Shezi 0 1.5
  Dazhi 0 1
  Tianmu 0 1.5
  Shilin 0 1
  Neihu 0 1
  Xinyi 0 1
  Wenshan 0 0.5
  平等 0 1.5
  松山 0 1
  Shipai 0 1
  Guandu 0 1.5
  大安森林 0 0
  Zhu Zi Hu 0 2
  Anpu 0 3.5
  Taipei 0 0
  竹子湖. 0 3
  臺灣大學 0 1
  文化大學 0 --
  Hu Tian Guo Xiao 0 0
  Da Tun Guo Xiao 0 1.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 1.5
  Bei Tou Guo Xiao 0 0.5
  Yang Ming Kao Zhong 0 1
  Tai Ping Guo Xiao 0 1
  Min Sheng Guo Zhong 0 1
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 1
  San Xing Guo Xiao 0 0.5
  Ger Jyh Guo Zhong 0 1
  Ping Deng Guo Xiao 0 1.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 1
  Bi Hu Guo Xiao 0 0.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 0
  Liu Gong Guo Zhong 0 0
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 0.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 1
  Bo Jia Guo Xiao 0 1
  Bei Zheng Guo Zhong 0 1
  Pi Fu 0 1
  Shuang Yuan 0 0.5
  Zhong Zhou 0 1
  Yu Cheng 0 1
  Jian Guo 0 0.5
  Fu De 0 1
  Qi Yen 0 1
  Shuang Xi 0 1
  Zhi Nan 0 1.5
  Jiu Zhuang 0 1
  Jiu Ru 0 1.5
  Yi Tsui 0 0.5
  Ming De 0 1.5
  Xi Shan 0 3
  Jing Shan 0 1.5
  Qing Tian 0 4.5
  Zhu Hu 0 2
  An Tai 0 1.5

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV