Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Tudigongbi -- -- --
  Wudu 14.4 -- --
  Chang-an Bridge 10.5 2.29 --
  Shehou Bridge 8.5 0.5
  Bailing Bridge 7 1.08
  Hekou -- -- --
  Taipei Bridge -- -- --
  Intake Weir 3.5 -- --
  Yuansantze 63 61.07 --
  Sinhai Bridge 7.7 -- --
  Zhongzheng Bridge 8.3 -- --
  Cyuchih 51.8 -- --
  Shihmenhou Pond -- -- --
  Sansia Bridge 34.1 28.45 --
  Bitan Bridge 19 12.66 --
  Dahua Bridge 18.9 8.57 --
  Shanggueishan 65.8 57.41 --
  Ganyuan Bridge 17.9 12.43 --
  Shihzihtou 3 -- --
  Dajhih Bridge 8 -- --
  Floodway -- -- --
  Bao Bridge 15 6.94 --
  Sanying Bridge 43.6 31.06
  Huansi Bridge -- 22.24 --
  Sioulang Bridge 9.1 1.97 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.2 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.27
  Gancheng Bridge -- -- --
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.7
  Zhongshan Second Bridge -- 1.26
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.13 --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.1 --
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.63
  Dingnei 25.1 20.32 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  文化大學 0 --
  Shezi 0 0
  Dazhi 0 0
  Shipai 0 0
  Tianmu 0 0
  Shilin 0 0
  Neihu 0 0
  Nangang 0 0
  Xinyi 0 0
  Wenshan 0 0
  平等 0 0
  松山 0 0
  Gongguan 0 0
  Guandu 0 0
  大安森林 0 0
  Zhong Zheng Qiao 0 0
  Zhu Zi Hu 0 0
  Anpu 0 0
  Taipei 0 0
  竹子湖. 0 0
  臺灣大學 0 0
  Hu Tian Guo Xiao
  Da Tun Guo Xiao
  Tao Yuan Guo Zhong
  Bei Tou Guo Xiao
  Yang Ming Kao Zhong
  Tai Ping Guo Xiao
  Min Sheng Guo Zhong
  Zhong Zheng Guo Zhong
  San Xing Guo Xiao
  Ger Jyh Guo Zhong
  Ping Deng Guo Xiao
  Zhi Shan Guo Zhong
  Bi Hu Guo Xiao
  Dong Hu Guo Xiao
  Liu Gong Guo Zhong
  Jiu Zhuang Guo Xiao
  Shi Zheng Zhong Xin
  Bo Jia Guo Xiao
  Bei Zheng Guo Zhong
  Pi Fu
  Shuang Yuan
  Zhong Zhou
  Yu Cheng
  Jian Guo
  Fu De
  Qi Yen
  Shuang Xi
  Zhi Nan
  Jiu Zhuang
  Jiu Ru
  Yi Tsui
  Ming De
  Jing Shan
  Qing Tian
  Zhu Hu
  An Tai
  You Keng
  Jian Nan
  Mao Kong
  Cha Chang
  Gui Zi
  Da Hu
  Dao Xiang
  Si Shou
  Jian Tan
  Fu Zhou
  Xian Ji
  Jin Mian

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV