Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Shihzihtou 3 -0.54
  Gancheng Bridge -- 7.82
  Bailing Bridge 7 0.76
  Jiangbei Bridge 9.7 3.82
  Taipei Bridge -- -0.32
  Dajhih Bridge 8 0.57
  Bitan Bridge 19 13.39 --
  Chang-an Bridge 10.5 4.09
  Shanggueishan 65.8 57.72
  Chengmei Changshou Bridge -- 1.23 --
  Tudigongbi -- -0.71
  Intake Weir 3.5 0.28
  Zhongzheng Bridge 8.3 0.54
  Cyuchih 51.8 49.43 --
  Shihmenhou Pond -- 136.06 --
  Sanying Bridge 43.6 31.02 --
  Huansi Bridge -- 22.3
  Jieshou Bridge 47.3 43.22
  Shehou Bridge 8.5 2.7
  Nanhu Grand Bridge 9.8 2.09
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.76
  Yuansantze 63 61.86
  Hekou -- -0.7
  Sinhai Bridge 7.7 0.61
  Floodway -- -- --
  Bao Bridge 15 7.73
  Wudu 14.4 6.67
  Sansia Bridge 34.1 29.14
  Sioulang Bridge 9.1 2.94
  Dahua Bridge 18.9 10.48 --
  Zhongshan Second Bridge -- 0.21
  Ganyuan Bridge 17.9 12.96
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.38 --
  Dingnei 25.1 21.82 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Qing Tian 2 204.5
  You Keng 1 87.5
  Cha Chang 1 43.5
  Fu Zhou 0.5 56
  竹子湖. 0.5 227.5
  Xi Shan 0.5 158
  Shuang Xi 0.5 145
  Hu Tian Guo Xiao 0.5 189
  Da Tun Guo Xiao 0 220.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 210
  Bei Tou Guo Xiao 0 186
  Yang Ming Kao Zhong 0 136
  Tai Ping Guo Xiao 0 93.5
  Min Sheng Guo Zhong 0 72.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 70.5
  San Xing Guo Xiao 0 53.5
  Ger Jyh Guo Zhong 0 150
  Ping Deng Guo Xiao 0 127.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 138.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 129
  Dong Hu Guo Xiao 0 102
  Liu Gong Guo Zhong 0 40
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 48
  Shi Zheng Zhong Xin 0 55.5
  Bo Jia Guo Xiao 0 47
  Bei Zheng Guo Zhong 0 53.5
  Pi Fu 0 67
  Shuang Yuan 0 83
  Zhong Zhou 0 130.5
  Yu Cheng 0 61
  Jian Guo 0 104.5
  Fu De 0 143
  Qi Yen 0 172
  Zhi Nan 0 53
  Jiu Zhuang 0 39.5
  Jiu Ru 0 43
  Yi Tsui 0 64
  Ming De 0 147.5
  Zhong Zheng Qiao 0 65
  Zhu Zi Hu 0 226
  Anpu 0 214.5
  Taipei 0 77.5
  Jing Shan 0 133
  文化大學 0 --
  Jian Nan 0 135.5
  Mao Kong 0 54.5
  Zhu Hu 0 217
  An Tai 0 115.5
  Xian Ji 0 63
  Jin Mian 0 130
  Shezi 0 151.5
  Dazhi 0 114
  Shipai 0 161
  Tianmu 0 159
  Shilin 0 127.5
  Neihu 0 131
  Xinyi 0 59.5
  Wenshan 0 50
  平等 0 140.5
  松山 0 74.5
  Gongguan 0 60
  Guandu 0 211.5
  Gui Zi 0 222.5
  Da Hu 0 113.5
  Dao Xiang 0 220.5
  Si Shou 0 46.5
  Jian Tan 0 118.5

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV