Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Intake Weir 3.5 0.26 --
  Sinhai Bridge 7.7 -0.22
  Dajhih Bridge 8 -0.3
  Zhongzheng Bridge 8.3 -0.14
  Floodway -- 1.27 --
  Bao Bridge 15 6.96 --
  Cyuchih 51.8 48.89
  Wudu 14.4 4.01 --
  Shihmenhou Pond -- 135.57
  Sanying Bridge 43.6 -- --
  Sansia Bridge 34.1 28.67 --
  Huansi Bridge -- 22.18 --
  Bitan Bridge 19 12.6 --
  Sioulang Bridge 9.1 2.19
  Jieshou Bridge 47.3 42.14 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.29 --
  Dahua Bridge 18.9 8.29
  Shehou Bridge 8.5 0.37
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.07
  Gancheng Bridge -- -- --
  Shanggueishan 65.8 56.77 --
  Bailing Bridge 7 -0.13
  Chengmei Changshou Bridge -- -0.04
  Zhongshan Second Bridge -- -0.28
  Ganyuan Bridge 17.9 12.35 --
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.13 --
  Jiangbei Bridge 9.7 0.87 --
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.13
  Dingnei 25.1 20.16 --
  Yuansantze 63 61.05 --
  Shihzihtou 3 -0.33
  Hekou -- -0.27
  Tudigongbi -- -0.37
  Taipei Bridge -- -0.38
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Fu De 0 1.5
  文化大學 0 --
  Hu Tian Guo Xiao 0 9.5
  Da Tun Guo Xiao 0 1.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 0
  Bei Tou Guo Xiao 0 0
  Yang Ming Kao Zhong 0 0
  Tai Ping Guo Xiao 0 0
  Min Sheng Guo Zhong 0 11.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 0.5
  San Xing Guo Xiao 0 15.5
  Ger Jyh Guo Zhong 0 3
  Ping Deng Guo Xiao 0 0.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 10.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 0
  Dong Hu Guo Xiao 0 0
  Liu Gong Guo Zhong 0 0
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 0
  Shi Zheng Zhong Xin 0 8
  Bo Jia Guo Xiao 0 0
  Bei Zheng Guo Zhong 0 9
  Pi Fu 0 5.5
  Shuang Yuan 0 0.5
  Zhong Zhou 0 0
  Yu Cheng 0 0
  Jian Guo 0 2
  Zhong Zheng Qiao 0 0
  Zhu Zi Hu 0 19
  Anpu 0 1.5
  Taipei 0 --
  竹子湖. 0 18.5
  臺灣大學 0 0
  Qi Yen 0 0
  Shuang Xi 0 4.5
  Zhi Nan 0 12.5
  Jiu Zhuang 0 0.5
  Jiu Ru 0 0
  Yi Tsui 0 0.5
  Ming De 0 2
  Xi Shan 0 0
  Jing Shan 0 1.5
  Qing Tian 0 1.5
  Zhu Hu 0 10.5
  An Tai 0 0
  You Keng 0 0
  Jian Nan 0 17
  Mao Kong 0 22.5
  Cha Chang 0 0
  Gui Zi 0 8
  Da Hu 0 0
  Dao Xiang 0 0.5
  Si Shou 0 0
  Jian Tan 0 0.5
  Fu Zhou 0 2
  Xian Ji 0 1.5
  Jin Mian 0 1.5
  Shezi 0 0
  Dazhi 0 25.5
  Shipai 0 0
  Tianmu 0 0.5
  Shilin 0 0
  Neihu 0 1
  Xinyi 0 8.5
  Wenshan 0 0
  平等 0 0.5
  松山 0 15.5
  Gongguan 0 0
  Guandu 0 0
  大安森林 0 4

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV