Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Taipei Bridge -- -0.47
  Intake Weir 3.5 0.26 --
  Sinhai Bridge 7.7 -0.19
  Dajhih Bridge 8 -0.38
  Zhongzheng Bridge 8.3 -0.08
  Floodway -- 1.48 --
  Bao Bridge 15 7.09 --
  Cyuchih 51.8 48.17 --
  Wudu 14.4 4.27 --
  Shihmenhou Pond -- 134.65
  Sanying Bridge 43.6 31.01 --
  Sansia Bridge 34.1 28.58
  Huansi Bridge -- 22.18 --
  Bitan Bridge 19 12.7
  Sioulang Bridge 9.1 2.23
  Jieshou Bridge 47.3 42.34 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.3 --
  Dahua Bridge 18.9 8.83
  Shehou Bridge 8.5 0.63
  Gancheng Bridge -- 7.04 --
  Shanggueishan 65.8 57.06 --
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.5 --
  Zhongshan Second Bridge -- 0.05
  Ganyuan Bridge 17.9 12.59
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.34
  Jiangbei Bridge 9.7 1.28
  Hekou -- 0.17
  Tudigongbi -- -0.36
  Shihzihtou 3 -0.53
  Nanhu Grand Bridge 9.8 0.41
  Bailing Bridge 7 -0.39
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.33 --
  Dingnei 25.1 20.38 --
  Yuansantze 63 61.19
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Cha Chang 0 9.5
  Gui Zi 0 36.5
  Da Hu 0 9
  Dao Xiang 0 34.5
  Si Shou 0 25
  Jian Tan 0 61.5
  Fu Zhou 0 101
  Xian Ji 0 80.5
  Jin Mian 0 23
  Shezi 0 23
  Dazhi 0 54
  Shipai 0 35
  Tianmu 0 39
  Shilin 0 36
  Neihu 0 33
  Xinyi 0 91
  Wenshan 0 46
  平等 0 4
  松山 0 102.5
  Gongguan 0 135
  Guandu 0 19
  大安森林 0 164
  Zhong Zheng Qiao 0 123
  Zhu Zi Hu 0 23
  Anpu 0 18
  Taipei 0 118.5
  竹子湖. 0 23.5
  臺灣大學 0 132.5
  文化大學 0 --
  Hu Tian Guo Xiao 0 18.5
  Da Tun Guo Xiao 0 55.5
  Tao Yuan Guo Zhong 0 17
  Bei Tou Guo Xiao 0 30
  Yang Ming Kao Zhong 0 48.5
  Tai Ping Guo Xiao 0 79
  Min Sheng Guo Zhong 0 57.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 128.5
  San Xing Guo Xiao 0 96
  Ger Jyh Guo Zhong 0 31
  Ping Deng Guo Xiao 0 4.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 48.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 20.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 2
  Liu Gong Guo Zhong 0 21
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 5.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 87
  Bo Jia Guo Xiao 0 43
  Bei Zheng Guo Zhong 0 37.5
  Pi Fu 0 78
  Shuang Yuan 0 65.5
  Zhong Zhou 0 31
  Yu Cheng 0 41
  Jian Guo 0 78
  Fu De 0 53.5
  Qi Yen 0 21
  Shuang Xi 0 12.5
  Zhi Nan 0 33.5
  Jiu Zhuang 0 6.5
  Jiu Ru 0 7
  Yi Tsui 0 38.5
  Ming De 0 14.5
  Xi Shan 0 3
  Jing Shan 0 3.5
  Qing Tian 0 3.5
  Zhu Hu 0 27.5
  An Tai 0 5.5
  You Keng 0 6.5
  Jian Nan 0 62
  Mao Kong 0 6

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV