Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
DISASTER PREPAREDNESS
Disaster Preparedness Taipei(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Sinhai Bridge 7.7 -0.61
  Intake Weir 3.5 0.25 --
  Zhongzheng Bridge 8.3 -0.5 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.29 --
  Shihmenhou Pond -- 134.76
  Cyuchih 51.8 49.04
  Sansia Bridge 34.1 28.08 --
  Sioulang Bridge 9.1 1.98 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.24 --
  Huansi Bridge -- 22.07 --
  Wudu 14.4 4.11 --
  Bitan Bridge 19 12.26 --
  Floodway -- 1.23 --
  Bao Bridge 15 7 --
  Dahua Bridge 18.9 8.66 --
  Shehou Bridge 8.5 0.23 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 -0.03 --
  Gancheng Bridge -- 6.48 --
  Shanggueishan 65.8 57.04 --
  Bailing Bridge 7 -0.82
  Chengmei Changshou Bridge -- -0.64
  Zhongshan Second Bridge -- -0.89
  Ganyuan Bridge 17.9 12.47
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.24 --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.04
  Yuansantze 63 61.09 --
  Shihzihtou 3 -0.15
  Hekou -- -0.26
  Taipei Bridge -- -0.33
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.22 --
  Dingnei 25.1 -- --
  Tudigongbi -- -0.35
  Dajhih Bridge 8 -0.58
  Sanying Bridge 43.6 -- --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Mao Kong 0.5 11.5
  Guandu 0.5 8.5
  大安森林 0 1.5
  Cha Chang 0 12
  Gui Zi 0 9
  Da Hu 0 1
  Dao Xiang 0 8.5
  Jin Mian 0 2.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 3.5
  Da Tun Guo Xiao 0 4.5
  Anpu 0 5
  Xi Shan 0 1
  Jing Shan 0 2
  Qing Tian 0 5.5
  Zhu Hu 0 3
  An Tai 0 4
  You Keng 0 2
  Jian Nan 0 6
  Taipei 0 1
  竹子湖. 0 5.5
  臺灣大學 0 --
  文化大學 0 --
  Hu Tian Guo Xiao 0 2
  Tao Yuan Guo Zhong 0 7
  Bei Tou Guo Xiao 0 2.5
  Yang Ming Kao Zhong 0 5
  Tai Ping Guo Xiao 0 1
  Min Sheng Guo Zhong 0 2.5
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 0.5
  San Xing Guo Xiao 0 1
  Ger Jyh Guo Zhong 0 4.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 3
  Zhi Shan Guo Zhong 0 2.5
  Bi Hu Guo Xiao 0 1.5
  Dong Hu Guo Xiao 0 1
  Liu Gong Guo Zhong 0 1.5
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 3
  Bo Jia Guo Xiao 0 1
  Bei Zheng Guo Zhong 0 3.5
  Pi Fu 0 1
  Shuang Yuan 0 0.5
  Zhong Zhou 0 1.5
  Yu Cheng 0 5
  Jian Guo 0 2.5
  Fu De 0 3
  Qi Yen 0 1.5
  Shuang Xi 0 4.5
  Zhi Nan 0 5
  Jiu Zhuang 0 2.5
  Jiu Ru 0 4
  Yi Tsui 0 1.5
  Ming De 0 3.5
  Shezi 0 3
  Dazhi 0 2.5
  Tianmu 0 3
  Shilin 0 3
  Neihu 0 1.5
  Xinyi 0 3.5
  Wenshan 0 1.5
  平等 0 3.5
  松山 0 1.5
  Shipai 0 2
  Si Shou 0 1.5
  Jian Tan 0 3.5
  Fu Zhou 0 3
  Xian Ji 0 1
  Zhu Zi Hu 0 5

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV